Carian POS

Maak kennis met Carian POS
Met Carian POS afrekensystemen bent u vrijer als ondernemer.
Bij veel andere afrekensystemen koopt u een duur apparaat en betaalt u veel geld om het systeem op maat in te richten en wellicht heeft u een meerjarig service contract nodig.
Bij Carian werkt het allemaal veel eenvoudiger.
Ons systeem is zo ontworpen dat u het zelf makkelijk kunt inrichten en aanpassen.
Wilt u weten wat Carian voor u kan beteken?
Bezoek carian.eu en klik op ‘Online Demonstratie’.
U kunt het systeem dan thuis op uw computer bekijken terwijl u telefonisch contact heeft met een van onze medewerkers. Zo weet u binnen twintig minuten alles over Carian POS.
Carian, easy solution, low cost. 😉


Mijn bijdrage:
Video Editor – Volledige online & offline montage – muziek selectie, voice-over, selectie soundFX
Animatie (2D) – Carrousel animatie.

Skills: animatie 2&3D, corporate
Client: Carian POS